top of page
wix-1-ilke copy.jpg

Doçent Doktor Zehra İlke Akyıldız, 1993 yılında İzmir Fen Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’ni bitirerek Tıp Doktoru unvanını aldı. 2002 - 2007 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini sürdürdü.

 

Tıpta uzmanlık eğitimi sırasında 2006 – 2009 yıllarında " ACTIVE-A", " ACTIVE-I" adlı uluslararası projelerde Türkiye’den araştırmacı olarak görev aldı. 2007 yılında “ Tip II diabetes mellitus hastalarında endotel disfonksiyonunun ve karotis intima media kalınlığının koroner arter hastalığı için öngördürücü yeri var mıdır? ” başlıklı tıpta uzmanlık bitirme teziyle ihtisasını tamamlayarak Kardiyoloji (Kalp ve Damar Hastalıkları) Uzmanı unvanını aldı.

 

Tıpta uzmanlık bitirme tezi, aynı yıl Viyana’da organize edilen Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti (European Society of Cardiology-2007) 29. Kongresi’nde poster bildiri olarak yayınlanmak üzere seçildi. 2007 – 2009 yılları arasında devlet hizmet yükümlülüğünü İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nde tamamlayarak ilerleyen yıllarda aynı klinikte görevine devam etti.

 

2010 yılında Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti (European Society of Cardiology "Future Leaders in Cardiology") “Geleceğin Kardiyoloji Liderleri” grubuna Türk Kardiyoloji Derneği’ni temsil etmek üzere seçildi.

2011 - 2018 yıllarında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nde çalıştı. 2012 – 2014 yıllarında “Reality- HF” adlı ulusal kalp yetmezliği projesinde ve 2012 -2016 yıllarında koroner arter hastalığı (kalp damar hastalığı) tanısı ile hastaneye yatırılan hastalarda risk faktörleri ve kılavuzlara uyumun araştırıldığı “EuroAspire-IV” adlı uluslararası projede Türkiye’den araştırmacı olarak görev aldı. 2014 ve 2015 yıllarında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine lisans düzeyinde öğretim verdi.

 

2013 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Ekokardiyografi üç boyutlu ve intraoperatif (ameliyat sırasında) kardiyak görüntüleme (kalbin ultrason ile görüntülenmesi) laboratuvarı sorumlusu oldu.

 

2016 yılında Kardiyoloji dalında Üniversite Doçenti unvanını aldı. 2012 – 2018 yılları arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ nakil merkezi böbrek nakil (renal transplantasyon) ekibinin bir üyesi oldu ve nakil plan sürecinde klinik ve kardiyak görüntüleme değerlendirmesinde görev aldı.

 

2018 yılı Mayıs ayında Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu Yönetim Kurulu üyesi görevine seçildi.

 

2017 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakognozi / Fitoterapi (bitkisel tıbbi tedavi) bölümünde tezli yüksek lisans eğitimi almaya hak kazandı. 2020 yılında “Hiperlipidemi Tedavisinde Kullanılan Bazı Fitoterapötiklerin Antioksidan ve Pro-oksidan Özelliklerinin Değerlendirilmesi” başlıklı başlıklı teziyle yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak Fitoterapi Bilim Uzmanı unvanını aldı.

2019 yılında Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Sağlık Bilimleri bölümünde doktora eğitimi almaya hak kazandı. 2022 yılında bilimsel sınavda başarılı olarak Spor Sağlık Bilimleri Doktora Adayı olmaya hak kazandı ve tez çalışmasına başladı. Bu bölümde halen çalışmalarına devam etmektedir.

 

2019 yılından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yarı zamanlı öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır. Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine kardiyoloji alanında lisans düzeyinde İngilizce olarak öğretim vermektedir.

 

2022 yılından itibaren Türkiye Sutopu Federasyonunda Eğitim Kurulunda görev almaya başladı, halen devam etmektedir.

 

2018 yılı Ekim ayından itibaren Doçent Doktor Zehra İlke Akyıldız, tam zamanlı olarak özel muayenehanesinde hastalarına kardiyoloji uzmanı ve fitoterapi uzmanı olarak  hizmet vermeye başladı.

 

Kalp ve damar hastalıkları alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış çok sayıda makale, kitap bölümü, bildirisi ve toplantı katılımı, konferansı mevcuttur.

           Başlıca ilgi alanları

- İki ve üç boyutlu Transtorasik (Yüzeyel) ve Transözefajiyal (yemek borusu yolu ile) ekokardiyografi (kalp ultrasonu) uygulamaları

- Stres Ekokardiyografi uygulaması

- Kalp kapak hastalıkları, erişkin konjenital kalp hastalıkları (erişkin doğuştan kalp anormallikleri-anomalileri) ve kalp yetmezliği hastalarının kardiyak görüntüleme (kalp ultrasonu-ekokardiyografi eşliğinde) ile detaylı değerlendirmesi

- Kanser hastalarında (onkoloji) kemoterapi sürecinde kalpte gelişen değişiklerin kardiyak görüntüleme ile detaylı değerlendirmesi

- Pulmoner hipertansiyon (akciğer yüksek tansiyonu)

- Kalp ve damar hastalıklarından birincil korunma (kalp hastası olma riskinin belirlenmesi ve bu riskin yönetimi)

- Hiperkolesterolemi (kolesterol yüksekliği)

- Hipertansiyon (yüksek tansiyon)

- Metabolik sendrom (insülin direnci ilişkili gelişen obesite gibi çoklu organ problemleri

- Koroner arter hastalığı (kalp damar hastalığı)

- Farmakognozi / Fitoterapi (Bitkisel tıbbi tedavi)

Uzmanlık alanlarını detaylı görüntülemek için tıklayınız

        

Kalp ve damar hastalıkları (kardiyoloji) alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış çok sayıda makale, kitap bölümü, bildirisi ve toplantı katılımı, konferansı mevcuttur. Akademik etkinlikleri detaylı görüntülemek için tıkayınız

 

İyi derecede İngilizce bilen Doçent Doktor Zehra İlke Akyıldız evli ve bir çocuk annesidir.

bottom of page